top of page

ผลงานของเรา

บริษัท แสงใส คอนสตรัคชั่น จำกัด บริการรับติดตั้งนั่งร้านและรื้อถอนนั่งร้านทุกประเภท ด้วยความเป็นมืออาชีพ การันตีคุณภาพผลงานจากประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 กว่าปี มีผลงานมากกว่า 300 กว่าโครงการใหญ่ และโครงการเล็กๆอีกมากมาย

โครงการ วันแบงค็อก - โซนตึกคัพ
(One Bangkok Project - Cup Building Zone) 

โครงการ วันแบงค็อก - โซนอาร์วัน โอวันบี
(One Bangkok Project - R1 O1B Zone ) 

เอเชี่ยน เบสท์ ชิคเก้น
(Asian Best Chicken)

บีทีเอส 012- อยุธยา
(BTS012 - Ayutthaya)