top of page

รูปแบบการติดตั้งนั่งร้าน

Patterns of Scaffold Installation 

นั่งร้านแบบขาคู่ 

การติดตั้งนั่งร้านขาคู่

การติดตั้งนั่งร้านขาคู่ (Double Lag Scaffolding) เหมาะสำหรับการทำงานภายนอกอาคารและสามารถป้องกันฝุ่นหรือสิ่งของร่วงออกจากตัวอาคารในขณะที่ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ นั่งร้านประเภทนี้ยังมีความแข็งแรงและปลอดภัยมากกว่านั่งร้านทุกประเภทในงาน Protection 

นั่งร้านขาเดี่ยว

การติดตั้งนั่งร้านขาเดี่ยว

การติดตั้งนั่งร้านขาเดี่ยว (Single Lag Scaffolding) เหมาะสำหรับงาน Protection ที่เน้นป้องกันฝุ่นหรือสิ่งของร่วงออกจากตัวอาคารในขณะที่ปฏิบัติงานเท่านั้น 

นั่งร้านลิฟต์โดยสาร

การติดตั้งนั่งร้านโดยสาร

การติดตั้งนั่งร้านลิฟต์โดยสาร (Passenger Lift Scaffolding) เป็นการตั้งนั่งร้านต่อเติม หรือการก่อสร้างในส่วนของลิฟต์ขนส่งโดยสารในตัวอาคาร

การติดตั้งนั่งร้านรองรับเครื่องจักร

การติดตั้งนั่งร้านรับเครื่องจักร

การติดตั้งนั่งร้านรับเครื่องจักร (Receiving Machinery Scaffolding) เพื่อใช้เป็นฐานรองรับเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของโครงการได้รวดเร็วขึ้น

นั่งร้านสเตจ

การติดตั้งนั่งร้านสเตจ

การติดตั้งนั่งร้านสเตจ (Stage Scaffolding) เหมาะกับงานที่ต้องการพื้นที่การทำงานมากแต่มีพื้นที่ในการติดตั้งนั่งร้านที่จำกัด เช่น การติดตั้งฝ้า การติดตั้งระบบไฟฟ้า การติดตั้งระบบสุขาภิบาล บริเวณห้องโถงที่มีความสูงขนาด 5 เมตร ขึ้นไป เป็นต้น 

นั่งร้านยกพื้นอิสระแบบหอสูง 

การติดตั้งนั่งร้านทาวเวอร์

การติดตั้งนั่งร้านยกพื้นอิสระแบบหอสูง (Tower Scaffolding) เหมาะสำหรับงานติดตั้งฝ้า การติดตั้งระบบไฟฟ้า การติดตั้งระบบสุขาภิบาล รวมถึงการตกแต่งผนัง ทาสีผนัง เป็นต้น นอกจากนี้ นั่งร้านประเภทนี้สามารถเคลื่อนย้ายไปตามบริเวณพื้นที่ทำงานได้ เหมาะสำหรับงานที่มีพื้นที่ขนาดกว้าง

นั่งร้านแบบแขวน

การติดตั้งนั่งร้านแบบแขวน

การติดตั้งนั่งร้านแบบแขวน (Hanging Scaffolding) เหมาะกับงานลักษณะพิเศษที่ไม่สามารถติดตั้งจากพื้นได้ เช่น งานรีโนเวทใต้สะพาน งานเปลี่ยนหลังคา งานเปลี่ยนฝ้า เป็นต้น การติดตั้งนั่งร้านประเภทนี้เป็นการออกแบบพิเศษเฉพาะงาน โดยต้องเชื่อมยึดโครงนั่งร้านเข้ากับโครงสร้างหลัก

นั่งร้านรับพื้นค้ำยัน

การติดตั้งนั่งร้านรับพื้นค้ำยัน

การติดตั้งนั่งร้านรับพื้นค้ำยัน (Scaffolding for Supporting Post-Tension Floor) เพื่อเป็นฐานรองรับน้ำหนักการเทพื้นคอนกรีต 

การติดตั้งบีม

การติดตั้งบีม

การติดตั้งบีม (Beam Supporting Scaffolding Work) เพื่อเป็นฐานรองรับน้ำหนักของนั่งร้านและใช้สำหรับการแบ่งพื้นที่ในการทำงานของโครงการ นอกจากนี้ยังใช้บีมยังช่วยเพิ่มพื้นที่ในการทำงานได้มากขึ้น

bottom of page