top of page

นั่งร้านรองรับเครื่องจักร (Receiving Machinery Scaffolding)


นั่งร้านรองรับเครื่องจักร (Receiving Machinery Scaffolding) เพื่อใช้เป็นฐานรองรับเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของโครงการได้รวดเร็วขึ้นเรียบเรียงโดย : Suttirak Srilert

เพยแพร่โดย: บริษัท แสงใส คอนสตรัคชั่น จำกัด (SSC)

14 views0 comments

Comentários


bottom of page