top of page

รู้หรือไม่❓ นั่งร้านไม้ไผ่มีโอกาสเสี่ยงอันตรายสูง❗️ นั่งร้านไม้ไม่ปลอดภัย❗

Updated: Mar 3, 2023เมื่อก่อนสมัยที่เทคโนโลยียังไม่พัฒนา หากมีการก่อสร้างตึกและอาคาร เราจะมักใช้นั่งร้านเพื่อเป็นโครงสร้างชั่วคราวเพื่อให้ง่ายต่อการก่อสร้าง นั่งร้านจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการก่อสร้างบ้าน ตึก และอาคาร สมัยก่อนนั่งร้านส่วนใหญ่ทำจากไม้หรือไม้ไผ่ เพราะเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายและราคาไม่สูงนักทำให้มีการใช้นั่งร้านที่ทำจากไม้หรือไม้ไผ่สืบต่อกันมาในวงการก่อสร้างอย่างยาวนานตัวอย่างนั่งร้านไม้ไผ่ที่ประกอบเป็นนั่งร้าน


เนื่องจากนั่งร้านที่ทำจากไม้หรือไม้ไผ่นั้นเป็นพืชซึ่งมีไฟเบอร์ เส้นใย เป็นส่วนประกอบหลัก ด้วยโครงสร้างเหล่านี้ทำให้หักหรือแตกได้ง่าย อายุการใช้งานสั้น ไม่เหมาะกับงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ นอกจากนั่งร้านไม้หรือนั่งร้านไม้ไผ่มีอายุการใช้งานที่สั้นแล้ว ยังมีการสึกกร่อน ผุ ของนั่งร้านได้ง่ายด้วย ปัจจัยที่ทำให้นั่งร้านไม้หรือนั่งร้านไม้ไผ่เกิดการผุพัง สึกกร่อนนั้น สาเหตุมาจากปัจจัยอื่นๆร่วมด้วย เช่น สัตว์ แมลงกัดแทะ สภาพอากาศ อายุการใช้งาน เป็นต้น นอกจากนี้นั่งร้านไม้หรือนั่งร้านไม้ไผ่ยังมีน้ำหนักที่ไม่เท่ากัน ความยาวไม่เท่ากันทำให้การเคลื่อนย้ายไม่สะดวก


โครงของไม้ส่วนใส่ประกอบด้วยเนื้อเยื้อที่เป็นเซลลูโลสและเส้นใส


ข้อเสียเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างหากนำนั่งร้านไม้หรือนั่งร้านไม้ไผ่ที่ไม่ได้คุณภาพมาใช้งาน


  • นั่งร้านถล่มเนื่องจากอายุการใช้งานของนั่งร้านมากเกินไปหรือการยึดต่อนั่งร้านไม่แน่นพอ

  • ตึกถล่มเนื่องจากนั่งร้านรับน้ำหนักโครงสร้างอาคารไม่ได้

  • คนงานตกจากนั่งร้านเนื่องจากการออกแบบนั่งร้านที่ไม่ได้มาตรฐานหรือระยะการยึดเกี่ยวนั่งร้านกว้างเกินไปหรือขาดความเสถียรของตัวนั่งร้าน

  • และผลเสียอื่น ๆ เป็นต้น
ตัวอย่างข่าวเกิดอุบัติเหตุจากนั่งร้าน


ปัจจุบันเทคโนโลยีทันสมัยขึ้น นั่งร้านจึงถูกพัฒนาขึ้นและออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหา ลดการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง ลดโอกาสที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน นั่งร้านได้ถูกพัฒนาจากไม้มาเป็นเหล็กซึ่งเป็นวัสดุที่มีโครงสร้างที่แข็งแรงมากกว่าไม้


- มีความแข็งแรงมากขึ้น

- มีความคงทนต่อสภาพอากาศและสัตว์มากขึ้น

- มีความปลอดภัยมากขึ้น

- มีโครงสร้างที่มั่นคงและเสถียรภาพมากขึ้น

- มีน้ำหนักและขนาดที่เท่ากันทำให้การเคลื่อนย้ายได้สะดวก

- การติดตั้งไม่กินเนื้อที่


ตัวอย่างนั่งร้านปัจจุบัน (นั่งร้านประเภทลิ่มล็อค-ขาเดียว)


" นั่งร้านที่ทำจากไม้หรือไม้ไผ่นั้นเป็นพืชซึ่งมีไฟเบอร์ เส้นใย เป็นส่วนประกอบหลัก ด้วยโครงสร้างเหล่านี้ทำให้หักหรือแตกได้ง่าย อายุการใช้งานสั้น ไม่เหมาะกับงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ "

เรียบเรียงโดย : Suttirak Srilert

เพยแพร่โดย: บริษัท แสงใส คอนสตรัคชั่น จำกัด (SSC)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


Facebook: SAENGSAI CONSTRUCTION CO.,LTD. https://www.facebook.com/SSCx10s

ID Line Official: @sscx10s https://lin.ee/CQia0D5

Tell: 095-7480111, 082-2393993, 088-9903516

36 views0 comments

Comments


bottom of page